Det måste vara roligt
Kompetens och kunskap men också människors lust och vilja att göra ett bra jobb, att skapa ett bra resultat styr företags och organisationers framgång. Men vad är det som får oss att vilja, kunna och orka? Pragmator medverkar till företags framgång genom att fokusera på både individerna och företaget eller organisationen.
Pragmator arbetar med organisations- och grupputveckling, rekrytering, coachning, mentorskap och en hälsofrämjande arbetsmiljö. Företaget startades för fem år sedan av Riitta Eivergård som efter att ha arbetat med personalrelaterade frågor i företag och offentlig sektor i 30 år kände att hon ville fokusera på just de områden hon tyckte var särskilt viktiga.
- Min största drivkraft är att få fram människors lust och vilja att göra ett bra arbete och skapa ett bra resultat, säger Riitta. Det måste vara roligt. Annars är det inte kul. Om vi har glädje i det vi gör utför vi det bra.

Förutom sin breda erfarenhet har Riitta även gedigen utbildning. Hon har både samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig examen och hon är utbildad folkhögskolelärare samt marknadsekonom. Dessutom har hon arbetat inom hela området och lärt sig mycket inom olika delar.
- Jag har lärt mig se organisationer inifrån och att se hur människor kan åstadkomma bra resultat, säger Riitta.

Människor behöver kunna använda och utveckla sin kompetens, känna stolthet i sitt arbete och känna sig delaktiga och behövda i verksamheten. Det skapar engagemang och motivation, något som är mycket viktigt i ett företag eller i en organisation. Pragmator planerar och genomför åtgärder och aktiviteter tillsammans med företag och organisationer steg för steg, med utgångspunkt i den situation som råder. Riitta arbetar ensam men har ett nätverk att koppla in som underkonsulter.

Riitta kan hjälpa företag att utvecklas och nå framgång och hon kan gå in och coacha vid nerdragningar så att de medarbetare som får gå får stöttning och kanske hittar en väg att förverkliga sina drömmar och de som blir kvar i företaget får stöd att hitta sin arbetsglädje efter en jobbig omställning. Hon arbetar även som coach gentemot arbetsförmedlingen.
- Det är underbart att se när det börjar hända saker, säger Riitta. När människor får insikt och upptäcker sin egen kraft och förmåga och dessutom vågar ta steget och kliva vidare.


Pragmator

Bransch:
Organisation

Telefon: 070-3100801


Email:
pragmator@telia.com

Hemsida:
www.pragmator.com

Adress:
Pragmator
Lokevägen 12
15160 Södertälje

| 13 SENASTE FÖRETAGEN